ALLMÄNHETENS ÅKNING

Se Vimmerby Kommuns hemsida för aktuella tider:

http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/fritid/ishallen-allmanhetens-akning/