ons 19 feb Slut
Hockeylag KLR 4
Hockeylag MRM 2
ons 19 feb Slut
Hockeylag KUM 2
Hockeylag NYK 5
ons 19 feb Slut
Hockeylag FOR 4
Hockeylag SUR 0
ons 19 feb Slut
Hockeylag MAL 6
Hockeylag LND 5
ons 19 feb Slut
Hockeylag PIT 2
Hockeylag KIR 3
ons 19 feb Slut
Hockeylag TEG 3
Hockeylag BOD 1
ons 19 feb Slut
Hockeylag STR 10
Hockeylag SHC 1
ons 19 feb Slut
Hockeylag SEG 2
Hockeylag WIN 4
ons 19 feb Slut
Hockeylag ESK 5
Hockeylag HIF 2
ons 19 feb Slut
Hockeylag VHC 3
Hockeylag ORN 6
ons 19 feb Slut
Hockeylag LIN 2
Hockeylag BHF 3
ons 19 feb Slut
Hockeylag OIK 0
Hockeylag VSB 2
ons 19 feb Slut
Hockeylag HHC 8
Hockeylag VBK 4
ons 19 feb Slut
Hockeylag GRU 2
Hockeylag SIK 12
ons 19 feb Slut
Hockeylag HAH 2
Hockeylag KRIF 1
ons 19 feb Slut
Hockeylag NYB 2
Hockeylag MAR 3
ons 19 feb Slut
Hockeylag VRH 2
Hockeylag TRO 4
ons 19 feb Slut
Hockeylag TRA 0
Hockeylag HUD 4
ons 19 feb Slut
Hockeylag DAL 4
Hockeylag TYR 1
ons 19 feb Slut
Hockeylag BOR 1
Hockeylag VIM 6
tor 20 feb Slut
Hockeylag LEJ 1
Hockeylag KAL 4
tis 25 feb 19:00
Hockeylag HAH -
Hockeylag VSB -
fre 28 feb 19:00
Hockeylag VSB -
Hockeylag HAH -
lör 29 feb 16:00
Hockeylag VSB -
Hockeylag HAH -

Ordningsregler under
Vimmerby Hockeys arrangemang

Vi i Vimmerby Hockey vill skapa en hockey- och familjefest där alla får uppleva en härlig stämning och där det finns plats för hejarop och sympatier för båda de deltagande lagen. Därför är det viktigt för dig som besökare att du noggrant tar del av följande ordningsregler så att alla, både unga och gamla, kan njuta av matchen och går från Vimmerby ishall med en positiv upplevelse! Dessa ordningsregler ska vara en hjälp till detta.

 • Arrangören förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan.
 • Gästande supportrar tillresta i organiserade supporterresor äger endast tillträde till den på arenan tilldelade bortasektionen samt den av arrangören bestämda transportvägen till denna sektion. Avvikelse från detta medför omedelbar avvisning från arenan.
 • Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation i samband med entré.
 • Till arenan är det förbjudet att medföra och/eller använda sig av vapen eller andra farliga föremål, pyrotekiska effekter, alkohol eller andra droger, flaskor och flaggpinnar andra än av så kallad PVC-plast. Dessa får ej vara plomberade eller fyllda.
 • Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning av folkgrupp eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text, budskap eller symbol.
 • Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädesdräkt eller föremål som anges i ovanstående text kan komma att avvisas från arenan.
 • Obehöriga äger ej tillträde till icke publika utrymmen såsom spelargång, omklädningsrum, pressläktare, VIP-hyllan etc.
 • Vi vill att all publik högt och ljudligt skall stötta sitt lag. Okvädesord mot motståndarlag, domare eller annan publik är inte tillåtet med hänsyn till vår yngre publik. Heja på våra egna tigrar istället!
 • Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster.
 • Detsamma gäller marknadsföring av produkt, tjänst eller annat budskap.
 • På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra eller sitta på staket, sarg eller andra byggnationer i arenan.
 • Av säkerhets- och utrymmesskäl är det förbjudet att sitta i trappor eller framför nödutgångar.
 • Att kasta föremål mot rinken eller inom arenan kan orsaka skada/fara/hot, påverka spelet eller säkerheten för andra människor och är helt förbjudet. Det är heller inte tillåtet att uppträda på andra sätt som stör arrangemanget eller annan publik, givetvis undantaget ivrigt påhejande av det egna laget i positiv anda.
 • Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar, VH-personal och ordningsvakter som är motiverade av säkerhetsskäl, enligt ovan, eller andra skäl för arrangemangets genomförande i positiv anda.
 • Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra omedelbar avvisning från arenan. Upprepad eller grov förseelse medför polisanmälan och/eller beslut om tillträdesförbud i upp till två år.
 • Alla dessa regler är helt och hållet till för dig som publik så att du kan njuta till fullo av matchen!

Med hopp om ett positivt arrangemang! Varmt välkomna!
Vimmerby Hockey